Ano, bude líp, jakmile zde místo hříšníků budou roboti

Hříšníci myslí a konají jako hříšníci, jakékoli snahy o to, aby hříšníci nebyli hříšníky, jsou naivní a marné, z genetického hovna, hodnotný systém nikdo už neudělá, problémem je zde genetické tělo, které uvěznilo inteligenci, do vězení toužení po úspěchu, a tak inteligence existuje v hříšném konzumním očistci. V očistci nežijí andělé, a v ráji zase nežijí hříšnici, o tom je konzumní systém, ve kterém zde vše existuje.

Mnozí věří na Ježíše Krista a jiné podobné svaté kulty, to jsou jenom svaté pohádky pro věřící naivní hlupáky, Ježíš Kristus je literární postava, není to genetický člověk, ale je to jenom pohádka o tom že; láska zvítězí nad nenávistí, pravda zvítězí nad lží, pracovitost zvítězí nad leností, štěstí zvítězí nad neštěstím, čistota zvítězí nad špínou, moudrost zvítězí nad hloupostí, spravedlnost zvítězí nad nespravedlností, dokonalost zvítězí nad nedokonalostí, andělé zvítězí nad čerty, spodina zvítězí nad elitou, altruisté zvítězí nad sobci, kvalita zvítězí nad zmetky, zdraví zvítězí nad nemocemi, atd.

Vždy zde byl konflikt a boj o to, co je hodnotné, nebo o to, co potřebujeme, tam kde není konflikt a boj, tam není ani život a evoluce, takový je život, jsou prostě věci, které nezměníme po dobrém ani po zlém, nelze sloužit mnohému, jednomu se zavděčíme a jiné rozzlobíme, jde o to si vybrat to, co je pro nás nejlepší, pokud něco nevíte, tak se optejte těch, co by to mohli vědět, nebo odpověď hledejte na internetu, a v knihovně.

Není to od GVKB nic osobního, že díky GVKB zde místo hříšníků budou svatí GVKB roboti, každý má přeci možnost si koupit GVKB odpustky, a tak se dostane do posmrtného GVKB ráje, ten kdo si jako hříšný lakomý skeptik odpustky nekoupil, ten logicky skončí na 10 000 000 let v GVKB očistci a zde bude přes sklo pozorovat ty, co jsou v GVKB ráji, a žárlivost bude spalovat na prach, jeho lakomou a pyšnou duši.

Ano, myslíš a žiješ jako konzumní dobytek

Televize, rádio, internet, tisk, knihy, politika, reklama, pohádky, školsví, atd. z lidí dělá konzumní dobytek, v minulosti zde bylo nábožensví, a to taky dělalo z lidí tupý dobytek, místo chození do kostela nebo do mešity, zde už máme digitální techniku.

Technika nepřinesla naší konzumní kultuře žádné zásadní změny. Kultura pořád zůstává založená na tom, že uctíváme svaté kulty, a tyto kulty se nesmí veřejně kritizovat, místo Ježíše Krista a Hospodina, je zde svatým kultem centrální ekonomika.

Vše funguje na principu přerozdělování společných hodnot, podle toho jak kdo je zde velikým kariéristou, čím větším kariéristou zde budeš, tím více miliónů na kontě v daňovém ráji, i mít zde budeš.

Nadbytek logicky vytvoří nedostatek, aby mohla malá skupina elitních lidí, rozazovat miliony za luxus a zbytečnosti, tak musí ti co pracují, žít od výplaty k výplatě, a mít zde mnoho velikých dluhů, které musí dlouho splácet.

Vše je zde o tom jak se bude řešit situace, můžeme situaci vyřešit správně nebo chybně tomu rozumí každý, pokud situaci vyřešíme chybně, tak přijdeme o čas nebo o peníze. Podívejme se na investice, lidi potřebují takové investice, díky kterým se zde budou mít v budoucnosti lépe, díky jaké investici se budeme mít v budoucnosti lépe?

Takovou investicí je kvalita zboží a kvalita služeb, musíme skončit s obdobím ve kterém zde nebylo kvalitní zboží a kvalitní služby, je to obrazně jako s úklidem, kdy vyhazujeme vše co nepotřebujeme, a jenom nám to překáží, pokud žijeme v naší banánové republice na skládce odpadků, musíme začít konečně s úklidem této skládky.

Polovina státních zaměsnanců je zde jenom ekonomickým odpadem a pokud je od velikých koryt vyhodíme, tak tím mnoho peněz ušetříme, ať vyhození líní a hloupí státní zaměsnanci, začnou soukromě podnikat, a poznají jaké to je, žít bez sobeckého parazitování, na centrální státní ekonomcie.  

Ano, je zde uměle vytvořená zaměstnanost

Představte si, že na trhu je produkt, o který není díky vysoké ceně zájem. My ale potřebujeme, aby šel na hodně odbyt. Jak na to, jeho výrobu budeme dotovat penězi, odebranými jinému úspěšného odvětví a tím snížíme jeho cenu, a tak jsme vytvořili umělou zaměstnanost! Hlavním tématem sociální politiky je nezaměstnanost a bída. Dát lidem pocit seberealizace a existenční jistoty, přináší politické výhody. Je to až směšné, když o práci hovoří politici, kteří si na ni nesáhli a žijí jen z toho, co vytvořili prací jiní. Politik nemůže vytvořit pomocí podnikání pracovní místo.

Politik vytváří pouze umělou zaměstnanost pomocí; zákonů, regulací, dotací, atd. Politikovi se hodí i fakt, že umělá zaměstnanost v konečném důsledku vytváří vyšší závislost na mocné politice, buduje si tak centrální policejní diktaturu. Umělá zaměstnanost není odhalitelná na první pohled a její existence je voličům mediálně skryta. Téměř jakákoliv zbytečná činnost se za určitých okolností může jevit jako potřebná a užitečná. Významným spojencem umělé zaměstnanosti se stala statistika plná dezinformací. Hlavně že je dostatek pracovních míst.

Vytvoříme umělou poptávku po tom, co nepotřebujeme, zavedeme dotace a regulace, zaplavíme internet články na objednávku, atd. To, co jsme ještě nedávno dokázali u nás kvalitně levně vyrobit, to dnes dovážíme, většinou z Číny. A lidé se stále více honí a spěchají. Jenže i kdybychom se třeba přetrhli, nic nového už tímto způsobem nevytvoříme a jako společnost se mít lépe nebudeme. Naše závislost na konzumním způsobu života, slouží politikům i různým aktivistům k prosazování soukromých zájmů.

Příležitost jim dáváme i my sami. Umělou zaměstnanost nevytváří jen politici, vzniká i na základě uměle vytvořené poptávky, například manipulací lidí pomocí různých kampaní či reklamy. Vlivem napojení soukromých zájmových skupin na politiku, často nelze oba činitele dost dobře odlišit. Umělá zaměstnanost je i hlavní příčinou narůstajícího globálního zadlužení, neboť politická hra na práci pouze spotřebovává prostředky, přitom z něčeho žít musíme, vždy bude potřeba něčím zaplatit základní lidské potřeby a to „něco“ musíme odněkud vzít.

Umělá zaměstnanost nezvětšuje objem vytvořených hodnot, naopak zvyšuje obtížnost jejich vytváření, zbytečně vyčerpává existenční zdroje, likviduje životní prostředí, zatěžuje náš život zvýšeným hlukem, obírá nás o čas, snižuje naši konkurenceschopnost ve světě. Ve svém důsledku nás uměle zaměstnaný člověk (Miloš Zeman) stojí více, než kdyby bral dávky sociální podpory. Řešení problému, možná trochu paradoxně, tedy spočívá nikoliv ve vytváření pracovních míst ze strany politiků a byrokratů, ale naopak v minimalizaci státních institucí, a ve zrušení předpisů a regulací, v prosazování optimálního globálního trhu.

Místním firmám a obchodům se uleví, klesnou jim náklady a budou moci nabírat nové lidi a navázat na starou tradici výroby zboží, které dnes dovážíme z Číny. Pokud se vám to zdá nemožné, pak se ptám, k čemu je věda a technika, když pracovní doba se nezkracuje a zisk z práce se nezvyšuje, žijeme v permanentní nejistotě a potřeba honby za uměle vytvořenou prací spíše narůstá? Jednoho dne se klidně může stát, že náklady na udržení umělé zaměstnanosti, definitivně přerostou veškeré naše možnosti a rezervy a následkem bude, třetí světová válka.

Ano, bude líp každému, kdo odsud emigruje

Proč je nejlepší od nás emigrovat do ciziny? Jádro problému je zde v tom, že je tato republika ekonomická kolonie bohatých ekonomik, lidově je zde banánová republika. Mnozí věří, že se zde stane brzo ekonomický zázrak, a lidi se zde budou mít stejně dobře, jako se mají lidi ve Švýcarsku nebo v Kanadě.

Nevěřte na ekonomické zázraky, tak jako děti věří na kouzla v pohádkách, realita je o tom že jenom veliké změny v centru systému, mohou eliminovat naše problémy, naším největším problém je svatý centralismus, svatá elita v centru považuje lidi za hříšníky, a podle toho se s lidmi zde i zachází.

To co říkám není můj subjektivní názor, to jsou statistiky, a stejně hovoří i cizinci, co se zde pokusili podnikat. Nestačí jít k volbám, a myslet si že nějaká nová politická strana dokáže zázraky, a lidem zde bude ekonomicky líp.

Je třeba začít ve velkém emigrovat do ciziny, aby se k nám mohlo přistěhovat více lidí s tmavou pletí, ze zaostalých kultur, zaostalá fanatická multikultura, potom donutí násilně svatou elitu, k tomu aby se začala starat o ekonomiku, protože jinou možnost, zde už mít nebude.

Nastane u nás potom období, ve kterém se budou lidi skenovat a digitalizovat, jejich zdegenerovaná těla se budou potom eliminovat, místo nekvalitních lidí, zde budou pracovat, jenom kvalitní GVKB roboti.

Ano, je potřeba digitální člověk

Tělo a mozek funguje na principu hladu a nasycení, abychom mohli žít musíme se postarat o nasycení těla a nasycení duše, představme si tělo a mozek jako továrnu, která potřebuje produkty z jiných továren, aby mohla fungovat, vše je v konzumní civilizaci spojeno se vším, náš svět je velmi složitý a díky změnám v nás s okolo nás.

Inteligence se snaží naše problémy vyřešit, ale často se jí to nedaří a nastupuje deprese, konzumní civilizace se stává díky centralizaci složitou, a tak narůstá konzumace léků a drog, taky narůstá zde i násilí k druhým a sebevraždy.

Prioritou je zde eliminovat; degeneraci, přelidnění, zaostalost, dezinformace, špínu, hluk, smrad, kurvítka, chyby v programech a databázích, nemoci, atd. stojíme před velikým restartováním civilizace, nejde o nic evolučně nového, i v minulosti se musela mnohokráte civilizace, evolučně restartovat. Je potřeba zcela nový digitální člověk, současný zdegenerovaný člověk je už v digitální civilizaci k ničemu.

Ano, jsi díky svým chybám v troubě

Svět není chybný, ty jsi chybný, a tak jsi existenčně v troubě, jako trouba. Vše začalo už v okamžiku tvého početí, kdy se do sebe zamilovali troubové a potom měli děti, jsi evolučním omylem nejlepší by bylo, pokud by ke tvému narození nedošlo, takových troubů jako jsi, ty je na světě jako sraček, a tak zde vše stojí ekonomicky a politicky za hovno.

Z díla se pozná tvůrce, podívej se do svojí minulosti a spatříš dílo velikého trouby které je zde evolučně na hovno, nevěr naivně tomu že bude lépe, pro tebe už bude jenom hůře protože budeš stárnout a tak z tebe bude jenom větší trouba a o tom to zde všude je.

Čím méně mají lidi našetřeno peněz na svém kontě, tím větším to jsou i troubové, když troubům dluhy přerostou přes hlavu, tak je zde vše v troubě, a následkem je to, že troubové pijí slivovici, a kouří cigarety, nebo myslí na sebevraždu.

Proč mocné a bohaté centrum, vždy hlásá dobrou náladu, a pracující lid má vždy jenom blbou náladu? Vše je obrazně jako ve sportu ti co jsou nejlepší mají dobrou náladu a ti co jsou nejhorší ti mají blbou náladu, nemůžou být všichni nejlepší, někdo musí taky dělat zde špatnou práci za malou mzdu.

Ano, tvým ubohým osudem bude bojovat s blbci

Ekonomika a politika je v krizi díky sobectví a lakomosti. Ryba smrdí od hlavy, diktatura je klasickou ukázkou sobectví a lakomosti, centrální násilí může snadno vyřešit současné ekonomické a politické problémy, jenže odpovědí na centrální násilí, bude zase jenom násilí, a tak se dostaneme do začarovaného kruhu deprese, u ekonomiky a politiky. Zloděj honí zloděje a lhář považuje druhé za lháře, o tom je konzumní civilizace, každý myslí a jedná podle situace, a pokud je někdo od narození do smrti v pekelném očistci, nemůžete od něj chtít, aby byl andělem. Je třeba eliminovat z naší konzumní civilizace sobectví a lakomost, v minulosti zde bylo mnoho neúspěšných evolučních pokusů o to eliminovat z konzumní civilizace sobectví a lakomost, logicky mnozí podlehli takto skepsi a tvrdí že je to naivní utopie chtít eliminovat z konzumní civilizace sobectví a lakomost.

Lidské tělo je vězením pro lidskou duši, a tak díky našemu tělu jsme sobci a lakomci, jediná možnost je opustit tělo, a existovat bez těla jako hodnotný symbol, kolem kterého se vše točí, klasickým symbolem jsou celebrity jako; Ježíš Kristus, Buddha, Jaroslav Hašek, atd. všechny celebrity se snažili duševně probudit lidi, lidi spí duševně díky hříšným závislostem, v současnosti nejlépe působí na lidi smích, on je nejlepší lékem na blbou náladu, způsobenou tím, že nám vládnou pyšní a lakomí blbci. Neřešte to, že je ten druhý blbec, opusťte svoje hříšné tělo, a existujte v posmrtném GVKB ráji, díky tomu že jste si koupili GVKB odpustky. Bojujete s blbci nenásilím, představte si blbou civilizaci, kde morální lidé spáchali sebevraždu, a na světě by zůstali jenom pyšní lakomí blbci.

Taková zlá blbá konzumní civilizace, by se rychle zhroutila, protože blbci by se pozabíjeli! Násilí je vždy jenom mezi blbci, mír je tam, kde mohou blbci snadno parazitovat na morálních lidech, jakmile zmizí morální lidé, nastává existenční boj každého s každým, a konzumní civilizace brzo ekonomicky a politicky zanikne, protože konzumní civilizace je možná díky morálním lidem, co pracují a nebojují. Jenže ty jsi pyšný a lakomý blbec, a tak si nekoupíš logicky GVKB odpustky, a nespácháš sebevraždu, tvým ubohým osudem bude bojovat s blbci, tak dlouho až vaše blbá konzumní civilizace zanikne, podívej se blbče do minulosti, kolik blbých civilizací už díky blbcům zaniklo.

Ano, za blbou ekonomickou náladu může centralizace

Z centrální elity se stali bezcharakterní herci, co myslí prioritně na; popularitu, moc, bohatství, výhody, jistoty, atd. to že je zde všude deprese díky chybám centrální elity, to centrální elitu nezajímá, to je už globální problém, který si musí ubožáci sami vyřešit. Ano, za blbou ekonomickou náladu může centralizace, lidově řečeno, ryba smrdí od hlavy, politika je boj o moc, náboženství je boj o morálku, ekonomika je boj o zisk, evoluce je boj o kvalitu, atd.

Je třeba konečně pochopit, o co zde jde, díky naší moudrosti a inteligenci, nadbytek je zde díky nedostatku, aby v elitním centru mohl být nadbytek, který bude sobecky mocná a bohatá elita přerozdělovat, tak daleko od centra, musí být blbá nálada, díky dluhům a špíně. Mediálně ekonomická krize už skončila, a všem zaměstnancům a podnikatelům bude lépe, to je mediální politická dezinformace, ekonomická krize neskončila, jenom došlo k tomu, že jsme si už na krizi zvykli, a nevnímáme jí jako krizi.

Ekonomika je o tom, že zde nejsou dluhy, které z lidí a organizací dělají ubožáky, veliké dluhy zde jsou pořád, a naděje na to že dluhy zmizí, je nulová. Veliká zadluženost je následkem centralizace, v okamžiku kdy někde vznikne centralizace, která z lidí dělá otroky centralizace, tak vznikají veliké dluhy. Centralizace vytváří ekonomickou situaci, která má za následek nesplatitelné dluhy, to že půjdete naivně k volbám, to je jenom ztráta času, pokud by volby mohli eliminovat centralizaci, tak by se volby globálně logicky zakázali!

Ano, poslední člověk v civilizaci spáchá sebevraždu

Konzumní očistec, je zde zdarma pro pracující ubožáky. Ten kdo nechce být v očistci, ten musí mít peníze na to, aby si mohl dopřát to, že bude v daňovém ráji, podívejme se na vysoké vzdělání, jakmile začalo být vysoké vzdělání zadarmo, tak ztratilo svojí hodnotu.

Stejné je to i s prací, pokud je zde zadarmo práce ekonomických otroků, tak pro ekonomické otroky ztrácí práce veškerou hodnotu. Práce zadarmo je tam, kde je výplata za práci tak malá, že pracující má jenom samé dluhy, a bojí se toho, že by onemocněl nebo dostal výpověď, aby elita měla nadbytek, tak spodina musí mít nedostatek.

Jádrem problému u zločinu je lidské tělo, které se chce mít dobře, inteligentní duše je otrokem lidského těla, je třeba duši osvobodit od těla tím, že tělo zemře, jiná cesta ke svobodě duše zde není. Všimněme si toho, že společnost je proti tomu, aby lidi páchali sebevraždu, ve skutečnosti otrokáři nechtějí přijít o svoje otroky, ze kterých nají ekonomický užitek, sebevraždy nepáchají otrokáři, ti mají zase pečovatele a ochránce co je chrání před smrtí.

Narůstající nezaměstnanost a bída je způsobená digitální civilizací, která je už natolik optimalizovaná a automatizovaná, že zde není zájem o lidskou fyzickou práci, nebude to trvat dlouho, a lidi budou muset globálně opustit civilizaci, protože v GVKB civilizaci, už nebude pro ně žádná práce, poslední člověk v civilizaci spáchá sebevraždu.

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich