Bude GVKB umělá inteligence pyšná? Čím více je člověk inteligentní, tím více je i pyšný, příčinou pyšnosti je logicky inteligence, stroj bez inteligence je pokorný, a tak zde s ním nejsou problémy, inteligence je talent pro řešení složitých problémů, někdo má talent na hudbu, a jiný má talent na řešení složitých problémů, protože je inteligentní.

Všimněme si toho, že někde na světě je nadbytek inteligentních lidí, a jinde na světě je zase nedostatek inteligentních lidí, příčinou je zde existenční situace, ve které lidi v určitém času a prostoru trvale existují, jsou na světě místa, kde se inteligenci daří, a jsou zde místa, kde se inteligenci nedaří.

Každý talent potřebuje místo kde se mu bude dařit, talent je jako semeno, které vyroste ve veliký strom, pokud má semeno optimální podmínky k růstu. Jestliže má někdo talent na hudbu a narodí se v místě, kde je lidem hudba lhostejná, a hudebníky zde nikdo nepotřebuje, tak talent pro hudbu je v člověku mrtvý, stejné je to i s inteligencí, jsou na světě místa, kde je lidem inteligence lhostejná, a nikdo jí zde k ničemu nepotřebuje, a tak je talent pro inteligenci, v člověku mrtvý. Jakou hodnotu zde bude mít zlato, když nikdo nebude zlato k ničemu potřebovat?

Hodnota je tam, kde je potřeba po něčem co potřebujeme, k tomu že se budeme mít dobře, já tě k ničemu nepotřebuji, a tak pro mě nemáš žádnou hodnotu, o tom je nezaměstnanost a bída. Lidi chodí dlouho do školy, protože sobecky počítají s tím, že díky vědomostem ze školy, je budou cizí lidé mnoho potřebovat, a tak se budou zde mít existenčně dlouho velmi dobře, jenže co se evolučně zde globálně stane s příchodem umělé inteligence?

Začne rychle narůstat globálně nezaměstnanost, a tím se z lidí začnou stávat ubožáci bez peněz, a tím i bez domova, konzumní globální společnost nebude mít peníze, na podporu sociálních lidských ubožáků, a tak sociální ubožáci opustí konzumní civilizaci a odejdou do divoké přírody, jenže zde brzo hlady a zimou zemřou, protože jsou díky civilizaci tělesně a psychicky zdegenerovaní.

Proč zaměstnávat; politiky, byrokraty, soudce, lékaře, učitele, policajty, řidiče, prodavače, řemeslníky, atd. když zde místo nich mohou být roboti s umělou inteligencí, nenápadně pomocí optimalizace a automatizace dochází k tomu, že rychle všude mizí globálně pracovní místa, a nová pracovní místa už zde nikde nevznikají.

Tak jako se může zhroutit díky dluhům ekonomika a politika, a následkem je dluhová dlouhodobá krize, tak se může zhroutit díky umělé inteligenci a levným robotům, pracovní trh, a následkem je krize na pracovním trhu, a tím začne narůstat násilí a sebevraždy.

V minulosti se nedostatek dobré práce pro lidi, vždy řešil násilně pomocí revoluce nebo války, po válce bylo najednou dostatek práce, ale lidi začali mít hodně dětí, a následkem byla zase nezaměstnanost, problém je ale v tom, že lidi nemohou úspěšně válčit s umělou inteligencí a roboty, protože by v tomto moderním konfliktu, neměli žádnou šanci na vítězství, a porážka lidí by byla pro lidi dokonalou jistotou.

Obrazně je současný inteligentní člověk v pozici koně, kterého díky konzumní civilizaci nahradí traktory a automobily, používat koně na práci není už dneska ekonomické, a tak se koně optimálně eliminují, vše je zde o potřebnosti, jsme pyšní na to, že nás druzí potřebují, a jsme v depresi, když nás už druzí k ničemu už nepotřebují, protože došlo všude k optimalizaci a automatizaci.